Członkostwo

bbb mecz kibice 3Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do współtworzenia inicjatywy sportowej w modelu demokratycznym. Jako osoba należąca do stowarzyszenia możesz mieć realny wpływ na kształt, charakter i dalszy rozwój swojego klubu. Możesz się zaangażować w tych obszarach, w których odnajdujesz się najlepiej. Każdy, kto podziela filozofię demokratycznej organizacji sportowej bazującej na otwarciu i różnorodności, będzie u nas mile widziany.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZENIA

Najbardziej wartościową formą uczestnictwa w inicjatywie AKS ZŁY jest formalne przystąpienie do otwartego stowarzyszenia kibiców, sportowców i sympatyków. Członkinie i członkowie regularnie płacący składki stanowią bardzo ważny element funkcjonowania całej organizacji. Tobie natomiast status stowarzyszony daje prawo do realnego wpływania na losy klubu: od najdrobniejszych kwestii po najistotniejsze decyzje. Oczywiście otrzymasz też pewne przywileje jakie klub oferuje członkom Stowarzyszenia.

W sierpniu 2015 roku AKS ZŁY został zawiązany przez pierwszych 15 członków i członkiń inicjatorów, którzy przez kilka intensywnych tygodni dyskutowali szanse takiego przedsięwzięcia jak całkowicie społecznościowo zarządzany klub piłkarski w Polsce. W październiku 2015 spłynęły pierwsze składki członkowskie, już od ponad dwudziestu osób, które zaczęły się przyłączać do projektu. Od tego momentu nie było miesiąca, w którym do stowarzyszenia nie przyłączyłaby się kolejna grupa osób. Obecnie, w sierpniu 2018, klub ma 148 członków Stowarzyszenia i oczywiście dużo więcej osób, które z nim współpracują poza samą strukturą stowarzyszeniową.

Tylko od ciebie zależy, czy będziesz aktywnym członkiem – działającym mniej lub bardziej regularnie na rzecz klubu, organizującym wydarzenia, biorącym udział w pracach konkretnej sekcji, w regularnych spotkaniach i sporadycznych zgromadzeniach walnych – czy też tylko płacącym składki stowarzyszonym-kibicem z prawem do zabrania głosu, choć zabierającym głos jedynie w niektórych momentach. Oczywiście zachęcamy do jak najaktywniejszego zaangażowania i współtworzenia codzienności Złej społeczności, ale już samo regularne opłacanie składek jest dla klubu cennym wsparciem, pozwalającym Stowarzyszeniu na dysponowanie jakimś budżetem.

Aby zostać członkinią lub członkiem stowarzyszenia, wystarczy wypełnić i wysłać DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ bezpośrednio z formularza do naszego Sekretariatu.  Klubowy sekretariat w dosyć szybkim trybie weryfikuje, zatwierdza i przyjmuje kolejnych chętnych.

Obecnie każda członkini i każdy członek stowarzyszenia są zobowiązani wpłacać na rzecz klubu 20 zł miesięcznie.

Jeśli wahasz się, czy przystąpić do Stowarzyszenia AKS ZŁY, masz wątpliwości lub pytania, zapraszamy do kontaktu z naszym sekretariatem:

• e-mail: sekretariat@akszly.com
• w wiadomościach przez FB: @akszły

FORMY UCZESTNICTWA W ŻYCIU KLUBU

• PRACA W SEKCJI – jako członkini lub członek Stowarzyszenia AKS ZŁY możesz działać w jednej z wielu sekcji organizacyjnych, które składają się na całą strukturę i zapewniają podział zadań. Możesz przyłączyć się do jednej lub kilku z istniejących sekcji albo zainicjować kolejną, jeśli masz na taką pomysł. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Obecnie działające sekcje organizacyjne:
o sportowa
o logistyczna
o marketingowa/PR
o medialna
o finansowa
o kulturalna
o IT/web
o kontakty międzynarodowe
o sekretariat klubu

• ZŁE PROJEKTY – możesz wejść w struktury klubu i wnieść swoje kompetencje, dokładając jakiś nowy obszar działalności poza wyżej wymienionymi sekcjami. Stwórz projekt, wokół którego zbierzesz ludzi wewnątrz klubu. Projekty są wspierane przez innych członków klubu oraz przez konkretne sekcje, a potem prezentowane na zebraniach całego stowarzyszenia. Przykładem takiego „złego projektu” jest powołanie grupy crowdfundingowej, pracującej nad pozyskiwaniem funduszy na rzecz klubu, albo grupy, która doprowadziła do tego, że w niektórych knajpach możesz wypić ZŁE PIWO na naszą cześć i na naszą rzecz.

aks zły 5• WSPARCIE Z ZEWNĄTRZ – możesz wspierać AKS ZŁY jako osoba całkowicie zewnętrzna, nie poruszając się w strukturach klubu, ale wykonując na jego rzecz jakieś materialne lub niematerialne działania w porozumieniu z którąś z istniejących sekcji. Przykładem takiego współuczestnictwa jest choćby wykonywanie prac graficznych na potrzeby klubu, pisanie lub tłumaczenie ciekawych tekstów związanych z takim swoistym „punk futbolem” czy promowanie klubu i jego wartości we własnym środowisku, w swoim mieście czy w mediach.

• FANKLUB – jeżeli jesteś spoza Warszawy, to niezależnie czy przyłączyłeś się do stowarzyszenia (do czego oczywiście serdecznie cię zachęcamy), możesz spróbować założyć fanklub Złego w swoim mieście po uzgodnieniu tego z przedstawicielami naszego stowarzyszenia. Tu przeczytasz więcej o ZŁYCH FANKLUBACH.

• INNE FORMY – masz jeszcze lepszy pomysł, jak działać na rzecz klubu AKS ZŁY? Nie ma problema! Po prostu przyjdź na spotkanie, NAPISZ lub skontaktuj się przez FANPAGE – jesteśmy otwartym klubem: na Złych ludzi i na dobre idee.