Z Targówkiem nie wyszło. Wywiad z trenerem Antonio Shehadee i relacja Wincenta Całe Zło

10 czerwca 2017 o godz. 18 było już po wszystkim. Przegraliśmy z GKP Targówek w meczu, który mógł przedłużyć nasze za-awans-owane marzenia o 7 dni. Mecz przejdzie do historii AKS ZŁY z kilku powodów. Po pierwsze, były to pierwsze nowożytne praskie-derby, w których najprężniejsze obecnie kluby ze Szmulek i Targówka spotkały się w prestiżowym meczu ligowym. Po drugie, było to, jak na rozgrywki B-klasy, spore wydarzenie. Na trybunach zasiadło blisko 200 zaangażowanych w doping osób. Po trzecie, mecz uznany został za mecz podwyższonego ryzyka ze względu na odmienne postrzeganie społecznej roli futbolu przez oba zaangażowane w niego kluby. I wreszcie, po czwarte, był to pierwszy zorganizowany wyjazd kibiców Złego w historii klubu. Datę 10 czerwca warto zapamiętać, gdyż tego dnia trener AKS ZŁY złożył swoim piłkarzom pewną obietnicę, która za moment stanie się nie-tajemnicą całego klubu. Czytaj dalej Z Targówkiem nie wyszło. Wywiad z trenerem Antonio Shehadee i relacja Wincenta Całe Zło

Cierpliwych piłka nagradza. ŁKS–AKS, 0:3.

W upalne sobotnie popołudnie Złe Dziewczyny wsiadły w niezastąpiony Złoty Dyliżans i ruszyły do Łochowa w pełnej gotowości ligowej. I choć przez długie minuty mecz nie wyglądał instruktażowo, to ostatecznie udało się odpowiednio dokręcić śrubę, wbić trzy gwoździe, poskładać zwycięstwo i wyjechać w dobrych humorach. Czytaj dalej Cierpliwych piłka nagradza. ŁKS–AKS, 0:3.

Piłka nożna to męski sport? Śmiech na sali! Przelew złej krwi w Skaryszaku. 1:2 w bitwie o awans

Dialekt piłkarski. Sztuka sama dla siebie. Raz bardziej raz mniej wysublimowany. W relacjach pomeczowych, oddaje atmosferę widowiska, charakter reportera, ale także, w nieco zakamuflowany sposób, kulturę w jakiej jest osadzony. Wiek, w którym kształtował się futbol, to wiek dwóch wojen światowych, wielu lokalnych i jednej zimnej. Nic więc dziwnego, że futbolowy dialekt wciągnął nosem całą niemal terminologią wojenną. Wszyscy znamy te naloty lewym skrzydłem, bombardowania bramki rywali i egzekucje w drugiej połowie spotkania. Można uznać, że takie nazewnictwo najlepiej oddaje emocje, które wyzwala w ludziach futbol. Można. Ale można też zapytać o namolność militarystycznej semantyki w sporcie. Albo o jej niezbędność. W większości relacji meczowych Złego staramy się jej bądź unikać bądź nie nadużywać (w zależności od autora). Wariactwo czy fanaberia? Czy zwykłe zawracanie Wisły złym kijem? Pewnie wszystkiego po trochu. Ale czyż nie od tego jest właśnie AKS ZŁY? Ze złą motyką na futbolowe słońce. Czytaj dalej Piłka nożna to męski sport? Śmiech na sali! Przelew złej krwi w Skaryszaku. 1:2 w bitwie o awans

Cierpliwość po pięciokroć popłaca. WAP – AKS, 0:5!

Pierwszy z dwóch Meczów Prawdy został rozstrzygnięty pozytywnie. WAP długo ratował się z opresji pod własną bramką – do czasu. Ale wszystko mogło przecież wyglądać zupełnie inaczej…

Stadion w Rembertowie ma swój klimat, który wyraźnie sprzyja piłce kobiecej. Warszawska Akademia Piłkarska dba o to, aby było ciekawie. Drużyna i kibice ZŁEGO wjeżdżali na stadion witani przebojami disco polo i brazilo. Przy takim akompaniamencie nogi same rwały się do grania. Skromne ławki na trybunach w kilku rzędach kibice obu drużyn zgodnie podzielili między sobą. Początkowo kibicowskie zastępy wyglądały nader skromnie, ale do garstki prezesów z biegiem czasu dołączały kolejne osoby i ostatecznie Zły doping rywalizował ze wsparciem gospodyń. Sielska atmosfera i przyjemne słońce nie zmieniało najważniejszego: to był mecz o milion punktów. Czytaj dalej Cierpliwość po pięciokroć popłaca. WAP – AKS, 0:5!

Lewandowski się odblokował, a Tomaszewski powstrzymał gradobicie. ZŁY – Legion, 4:2

Naszemu klubowi można zarzucić wszystko, tylko nie to, że jest obliczalny.

Bądźmy szczerzy: AKS ZŁY to jedno wielkie, biegające wokół futbolówki, fiksum-dyrdum.

Prezesi zbierają po meczach śmieci z trybun, piłkarki ZŁEGO po zejściu z boiska zamieniają się w kibolki i dopingują męską drużynę, kierownik drużyny jest porządkowym na stadionie, dzieci witają przybywających na stadion, kibice zajmują się finansami klubu a na stadionie zamiast sprzedaży hot dogów odbywa się integracyjne gruzińskie święto organizowane wspólnie z gruzińską społecznością w Warszawie.

Gdzie nie zajrzysz, zaraz wpadasz w jakąś pułapkę ofsajdową normalności.

A co robią w takim razie, poza bieganiem po boisku, nasi piłkarze?!

Ha! Nasi piłkarze piszą relacje z meczów! Czytaj dalej Lewandowski się odblokował, a Tomaszewski powstrzymał gradobicie. ZŁY – Legion, 4:2

TBILISI NA SZMULKACH – pierwszy w historii świata gruziński wieczór piłkarski na Szmulowiznie

ZAPRASZAMY!!!

Na futbolowe wydarzenie wiosny na Szmulkach – 6 maja – dwumecz o sześć punktów:

godz. 16.30: IV Liga Kobiet, mecz nr 5 na wiosnę: AKS ZŁY vs. KS Mszczonowianka
godz. 19.00: B-klasa mężczyzn, mecz nr 5 na wiosnę: AKS ZŁY vs. Legion II Warszawa
 
A wokół boiska Pierwszy Dzień Gruziński na ziemiach Szmulowizny.
To będzie prawdziwe Tbilisi na Szmulkach!
 
Atrakcje gruzińskie przygotowane we współpracy z ქართული დიასპორა პოლონეთში / Stowarzyszenie Diaspora Gruzińska w Polsce:
– wystawa fotografii o tematyce gruzińskiej
– wystawa gruzińskich eksponatów
– próbki muzyki gruzińskiej na żywo
– informacje diaspory o Gruzji, gruzińskiej kulturze i Gruzinach w Polsce
– lekcja alfabetu gruzińskiego
– fanzin tematyczny
– gruziński catering (!)
– sprzedaż książki o tematyce gruzińskiej
– poznacie naszego gruzińskiego piłkarza
– kulturalny doping dla obu drużyn: męskiej i żeńskiej:-)
 
Wszystko na terenie stadionu DOSiR Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

REGULAMIN KONKURSU „#AksToMy”

 

REGULAMIN KONKURSU „#AksToMy”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziały w Konkursie „#AKSTOMY”.

2. Konkurs nie stanowi gry losowej, ani zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., 4 poz. 471).

3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
4. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora poprzez jego fanpage na następujących portalach społecznościowych:
Facebook,
Twitter,
Instagram.

5. Wszelkie czynności związane z prowadzeniem Konkursu nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z ww. portalami.

6. Konkurs trwa od 12 stycznia do 20 marca 2017 r.

7. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

8. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Konkurs – przyrzeczenie publiczne ogłoszone przez Organizatora, w którym oznaczony został termin ubiegania się o Nagrodę za wykonanie dzieła określonego w Regulaminie.

  2. Organizator – Alternatywny Klub Sportowy „ZŁY” z siedzibą ul. Strubiczów 8/6, 02 – 136 Warszawa, Organizator jest przyrzekającym nagrody konkursowych w rozumieniu przepisów art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

  3. Uczestnik – użytkownik jednego z portali społecznościowych Facebook, Twitter lub Instagram, będący osobą pełnoletnią, posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych; dopuszczalny jest udział w Konkursie osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą ich opiekunów, który zgłosił swój udział w Konkursie w sposób określony niniejszym Regulaminem.

§ 3 Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie polega na opublikowaniu na jednym z portali społecznościowych; na profilu własnym lub fanpage’u Organizatora widocznego publicznie zdjęcia, wykonanego w trakcie podróży poza miejsce zamieszkania, ukazującego logotyp Organizatora oraz elementy charakterystyczne dla miejsca wykonania i oznaczenia „#AksToMy”.

2. Ogłoszenie Konkursu zostanie opublikowane przez Organizatora na jego fanpage’u Facebook.

3. Organizator powoła Komisję w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, składającą się z 5 członków.

4. Nagrodą główną w Konkursie jest 5 karnetów wstępu na mecze piłkarskie drużyn AKS ZŁY w kolejce wiosennej sezonu 2016/2017.

5. Poza nagrodą główną rozdane zostaną przez Komisję nagrody pocieszenia w postaci upominków rzeczowych o wartości do 50 zł każda.

6. W trakcie trwania Konkursu zabronione jest używanie słów oraz symboli zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak też w inny sposób mogę stanowić obrazę uczuć ze względów religijnych, światopoglądowych, etnicznych lub orientacji seksualnej.


7. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez Alternatywny Klub Sportowy „ZŁY”, ul. Strubiczów 8/6, 02 -136 Warszawa, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „#AKSTOMY”, wyłonieniem zwycięzców oraz odbioru nagród. W przypadku wygranej wyrażam ponadto zgodę Alternatywnemu Klubowi Sportowemu „ZŁY”; na publikację na jego fanpage’u moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska pod adresem www.facebook.com/akszly.”

8. Każda z nagród zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, a w szczególności Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012. poz. 361 z późn. zm.).

9. Organizator przyzna nagrody łącznie dziecięciu Uczestnikom, a wyniki opublikuje na swoim fanpage’u na portalu Facebook, Twitter i Instagram w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

11. W celu odebrania Nagrody Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi w wiadomości na portalu Facebook następujących danych:

  1. Adres e – mail,

  2. imię i nazwisko,

  3. data urodzenia,

  4. adres zamieszkania,

  5. numer telefonu.

12. Brak przekazania danych osobowych określonych w ustępie poprzedzającym w ciągu 48 godzin od chwili ogłoszenia wyników Konkursu jest równoznaczny z rezygnacją przez Uczestnika z praw do odbioru nagrody.

13. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora pocztą w ciągu 28 dni od przesłania wiadomości, o której mowa w § 3 ust. 11 Regulaminu.

14. Na podstawie art 921 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator zastrzega, że z chwilą wydania nagród nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac powstałych w związku z wykonaniem zadania konkursowego, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631).

§ 4. Odpowiedzialność.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych przez Uczestników odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu portali Facebook, Twitter, Instagram lub § 3 ust. 6 Regulaminu oraz dobrych obyczajów zobowiązuj się do usunięcia stwierdzonego naruszenia w ciągu 24 godzin.

2. Każdy Uczestnik odpowiada za naruszenie regulaminu portalu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych w serwisach Facebook, Twitter, Instagram lub utworzenia konta dla innej osoby bez jej pozwolenia w tym przez osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b) udziału w Konkursie przy użyciu kilku kont użytkownika Facebook, Twitter, Instagram,

c) zablokowania konta użytkownika przez Facebook, Twitter, Instagram,

d) naruszenia w drodze realizacji zadania konkursowego praw autorskich, o ile naruszenie to zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisom Facebook, Twitter, Instagram.

4. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o wykluczeniu z Konkursu Organizator prześle Uczestnikowi drogą mailową na adres podany na profilu Facebook.

§ 5. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Alternatywny Klub Sportowy „ZŁY”, ul. Strubiczów 8/6, 02 – 136 Warszawa.

2. Dane osobowe uczestników zostają przekazane Administratorowi do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Uczestnicy mają prawo do wglądu przekazanych swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.

§ 6. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu, tj. 12 stycznia 2017 r.

Złe Dziewczyny, dobra gra. Podsumowanie gry damskiego ZŁEGO jesienią w IV Lidze Kobiet.

Piłkarska jesień kobiet z AKS-u w IV lidze zaczęła się 03 września 2016 r. w warszawskim Rembertowie. Zainaugurowała ją porażka 1:3 z Warszawską Akademią Piłkarską. Dziewczyny z akademii, radziły sobie wówczas znacznie lepiej od akaesiaczek, wszędzie było ich pełno, przewyższały nasze zawodniczki wybieganiem i zgraniem. W tym meczu dało się ewidentnie dostrzec, że to był pierwszy mecz Złych o stawkę. Honorowego gola w tym spotkaniu zdobyła, jak się później okazało   bramkostrzelna, Paulina Łężak.

Czytaj dalej Złe Dziewczyny, dobra gra. Podsumowanie gry damskiego ZŁEGO jesienią w IV Lidze Kobiet.