Struktura klubu

Ze względu na mnogość działań, które wykonują Źli działacze, nasze stowarzyszenie dzieli się na kilka sekcji, z których każda odpowiedzialna jest za inną ich sferę. Podstawową zasadą, która przyświecała nam przy tworzeniu tych sekcji było to, aby każda z sekcji była równa sobie, tak jak działania na wszelkich polach są dla nas równie istotne.

Zarząd:
2 osoby odpowiedzialne za Sekretariat: zajmowanie się sprawami bieżącymi Stowarzyszenia; organizowanie i usprawnianie kontaktów między Zarządem a innymi sekcjami, koordynatorami i członkami Stowarzyszenia; dystrybuowanie, przyjmowanie i przetwarzanie deklaracji członkowskich.
2 osoby odpowiedzialne za Dział Skarbowo-Finansowy: funkcja kontrolna, zarówno całokształtu działalności Stowarzyszenia, jak i pracy Zarządu: planowanie budżetu i zarządzanie środkami; wgląd w gospodarkę finansową Zarządu; egzekwowanie realizacji założeń poszczególnych sekcji /grup; rozstrzyganie ewentualnych sporów.

Dział prawny:
Koordynator ds. prawnych – Szeroko pojęta opieka prawna nad działalnością Stowarzyszenia: przygotowywanie porad, ekspertyz, analiz itp. ; prawne reprezentowanie Stowarzyszenia przed właściwymi organami.

Sekcja sportowa piłki nożnej żeńskiej i męskiej:
Osoby zajmujące się organizacją wydarzeń sportowych, załatwianiem wszelkim spraw związanymi z drużynami oraz członkowie i członkinie drużyn i trenerzy. Składa się ona z: kierownika drużyny, koordynatora medycznego, koordynatora ds. logistyki sportowej, koordynatora ds. skautingu, trenera pierwszej drużyny, drugiego trenera, trenera bramkarzy, drużyny.

Sekcja marketingowa i PR:
Podsekcja ds. strategii medialnej i kontaktów z prasą: opracowywanie spójnej i przemyślanej strategii medialnej Klubu obowiązującej we wszelkich kontaktach wyznaczonych do tego członków Stowarzyszenia z prasą/mediami; przekazywanie wytycznych dot. komunikacji innym odpowiedzialnym za te kwestie sekcjom/podsekcjom.
Podsekcja ds. marketingu i social media: wykreowanie identyfikacji wizualnej Klubu; promowanie działalności Stowarzyszenia/Klubu i jego sekcji sportowych za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także innych dostępnych środków przekazu.

Sekcja ds infrastruktury i ticketingu:
Koordynator ds. infrastruktury: opieka nad kwestiami dotyczącymi znalezienia/rezerwacji oraz optymalnego przygotowania/utrzymania stadionu i boisk treningowych.
Koordynator ds. ticketingu: zarządzanie systemem biletowym – przygotowanie biletów („cegiełek”) i ich dystrybuowanie przed meczem i podczas jego trwania; wyznaczanie dodatkowych osób do pomocy przy sprzedaży biletów i koordynowanie ich pracy.

Sekcja „kultura futbolowa” – kulturalno – imprezowa:
Do zadań sekcji należą: organizowanie oprawy kulturalnej z okazji dnia meczowego (muzyka, wystawy, pokazy, konkursy itp.). Jest to również organizowanie wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych (m.in. koncertów, imprez, turniejów, pikników itp.) mających na celu promocję działań Stowarzyszenia oraz przyciągnięcia osób potencjalnie zainteresowanych uczestniczeniem w życiu Stowarzyszenia/Klubu i jego sekcji sportowych – jako członków lub fanów. Ponadto, sekcja kulturalno – imprezowa odpowiedzialna jest za dążenie do partycypacji AKS „Zły” w innych wydarzeniach bliskich naszym sercom i ideałom.

Sekcja IT:
Głównym zadaniem tej sekcji jest utworzenie bazy danych, strony www i portali internetowych służących do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dodatkowo, zarządzają oni ww. zasobami i narzędziami oraz zabezpieczają je przed potencjalnymi cyberatakami. Rozwijają również Stowarzyszenie/Klub w obszarze technologii informatycznej (cel: mistrzostwo w „cyber-futbolu”).

Sekcja ds kontaktów z fanami i bezpieczeństwa:
Koordynator ds. bezpieczeństwa: określanie potencjalnych zagrożeń i opracowywanie metod zaradczych; koordynowanie działania grup odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa drużynie/fanom na stadionie i w jego okolicach przed, w trakcie i po meczu
Koordynator ds. kontaktów z fanami: szeroko pojęta komunikacja z fanami (m.in. namawianie do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia, przekazywanie aktualnych informacji, decyzji – dwukierunkowo)