Step Up Equality (SUE) to trwający trzy lata projekt finansowany przez Komisję Europejską (program Erasmus+). Projekt rozpoczął się w Styczniu 2019 i zakończy się w Grudniu 2021 roku.

Głównym celem projektu jest promocja równouprawnienia w sporcie oraz przeciwstawaianie się dyskryminacji na tle płciowym w organizacjach zajmujących się sportem zarówno na na poziomie lokalnym jak i centralnym, w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej. Działania bedą wykonywane poprzez współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy organziacjami i indywidualnymi osobami działającymi w środowisku sportowym.

Projekt skupia się na pięciu podstawowych celach:

 1. Wzmacnianie umiejętności kobiet zaangażowanych w procesy decyzyjne w sporcie, które pomogą w kwestionowaniu istniejących norm i struktur oraz zwiększania wpływu i obecności Kobiet na stanowiskach trenerskich i menedżerskich oraz zwiększenia ich zasięgu w mediach.
 1. Zwiększenie świadomości i uwzględnienie równości płci w sporcie, rozpowszechnianie przykładów kobiecego przywództwa w sporcie i walka ze stereotypami związanymi z płcią i innymi róznicami, które wykluczają kobiety z ról przywódczych.
 1. Promocja wydarzeń sportowych i publicznych, mających na celu wymianę doświadczeń, inspirację oraz wzajemne wsparcie które ma na celu zwiększenie możliwości kobiet ze środowisk defaworyzowanych w zaangażowanie się w działania sportowe.
 1. Stworzenie i przetestowanie pan-europejskiego systemu monitorującego zjawsika dyskryminacyjne w sporcie na poziomie lokalnym
 1. Tworzenie sieci i możliwości wymiany pomiędzy kobietami piastującymi stanowiska decyzyjne w sporcie. Zarówno w popularnych dyscyplinach sportowych, jaki i tych nowopowstających.

Partnerzy Projektu:

Projekt Step Up Equality, jest projektem Pan Europejskim. Partnerami projektu są:

 • Girls in Sport (Organizacja Koordynująca), Szwecja https://www.girlsinsport.se/
 • Gea Coop Sociale, Włochy http://www.geacoop.org/en/home-en/
 • Women Win, Holandia http://www.womenwin.org/
 • Associazione Nazionale Atlete (Assist), Włochy http://www.assistitaly.it/
 • AKS Zły/Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji W Sporcie, Polska
 • Discover Football, Niemcy http://www.discoverfootball.de
 • Fare Network, Wielka Brytania https://farenet.org/

 

Projekt jest Finansowany przez Komisję Europejską, w ramach Programu Erasmus+.